Ruby and Rails

Ruby と Ruby on Rails のこと

rails server

起動

rails s と短縮可能。

$ rails server

オプション

デフォルトの 3000 番ポートを 3001 番にする。

$ rails s -p 3001

デーモン化。

$ rails s -d

本番環境で動かすのなら。

$ rails s -e production

複数指定可能。

$ rails s -p 80 -d -e production